TRYLAGINA

Trylagina Ultimate Collagen Serum 10X
Trylagina Collagen UV Expert SPF50+
Trylagina Collagen Micellar Mousse Foam

Trylagina ​Collagen UV Expert SPF50+

ผสานนวัตกรรมกันแดดในรูปแบบแคปซูล คงประสิทธิภาพการกันแดด ได้นานยิ่งขึ้น กระตุ้นการสร้าง Collagen ให้ผิวหน้าแข็งแรง ปกป้องผิวจากริ้วรอยหมองคล้ำ

ราคา 2,900.-

Trylagina ​Collagen UV Expert SPF50+

ผสานนวัตกรรมกันแดดในรูปแบบแคปซูล คงประสิทธิภาพการกันแดดได้นานยิ่งขึ้น กระตุ้นการสร้าง Collagen ให้ผิวหน้าแข็งแรง ปกป้องผิวจากริ้วรอยหมองคล้ำ

ราคา 1,500.-

Trylagina ​Collagen UV Expert SPF50+

ผสานนวัตกรรมกันแดดในรูปแบบแคปซูล คงประสิทธิภาพการกันแดด ได้นานยิ่งขึ้น กระตุ้นการสร้าง Collagen ให้ผิวหน้าแข็งแรง ปกป้องผิวจากริ้วรอยหมองคล้ำ

ราคา 1,500.-

TRYLAGINA