นโยบายความเป็นส่วนตัว

A : เพื่อยืนยันให้ลูกค้าสมาชิกรับทราบและมีความมั่นใจ ในวิธีการของบริษัทฯ สําหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสมาชิกตามที่กฎหมายกําหนด
A : บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จํากัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้บริการสินค้าแบรนด์ต่างๆ ภายใต้ในนาม 1577 เช่น Trylagina, Chara Bra, Collakenko, Minus20, Delicia, Cordicia เป็นต้น
A : ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, วันเกิด, รูปถ่าย, ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่, ข้อมูลทางชีวภาพ, ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ, ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า, ข้อมูลทางเทคนิคของการใช้งานที่ท่านชอบ และเสียงที่บันทึกไว้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้
A : เพื่อการดูแลให้ลูกค้าสมาชิกได้รับผลประโยชน์และความสะดวกสบายจากการให้บริการของเรา เรามีความจําเป็นที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสมาชิกตามที่กฏหมายกําหนด ทั้งนี้ หากลูกค้าสมาชิกมีความประสงค์จะยกเลิกความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแผนก DATA SECURITY ได้ทางอีเมลล์ datacontrol@1577.co.th เพื่อให้ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เฮก้า (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 02-375-7111 แฟ๊กซ์ 02-375-1777

ผลิตโดยบริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เลขที่ 84/55 หมู๋ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางปลา อำเภทบางพลี สมุทรปราการ 10540

ช่องทางการติดต่อ