แบรนด์ TRYLAGINA รับรางวัลคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 25